Jak zabezpieczyć autorstwo utworu, dzieła muzycznego?

Prawo autorskie

Prawo autorskie zapewnia prawną ochronę każdego przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, zwanego ogólnie utworem. Utworem może więc również być dzieło muzyczne, tj. piosenka, melodia, dżingiel, dźwięk itp.

Prawo autorskie do poszczególnego utworu przysługuje co do zasady jego autorowi z pewnymi wyjątkami (w niektórych przypadkach może np. przysługiwać jego pracodawcy).  Prawo autorskie przysługuje autorowi już od chwili ustalenia utworu, nie jest konieczna jego rejestracja. Ustalenie utworu wymaga, aby był on przedstawiony w jakiejś formie. W przypadku utworu muzycznego, np. poprzez jego zapis nutowy. Uzyskanie ochrony na swój utwór muzyczny nie jest problematyczne - należy spełnić jedynie wymagania z ustawy. Dużo trudniej jest jednak w razie ewentualnego sporu wykazać istnienie praw autorskich do danego utworu.

7 powodów, dla których ZNAKI TOWAROWE są kluczowe dla Twojego biznesu

Zarejestruj znak towarowy z RZECZNIKIEM PATENTOWYM