Wykorzystywanie cudzych, chronionych prawem materiałów na YouTube.

Prawo autorskie na YouTube

Chociaż nadal słowo pisane jest najpopularniejszym nośnikiem treści, to jednak gonią je ruchome obrazy w postaci filmów. Aby cały świat mógł zobaczyć nasze filmowe dzieło, wcale nie trzeba być znanym reżyserem. Wystarczy nakręcić krótszy czy dłuższy film i umieścić go w serwisie umożlwiającym innym jego odtwarzanie, takim jak najbardziej znany portal tego rodzaju, YouTube.

Publikowanie filmów na YouTube

Plagą YouTube’a jest jednak umieszczanie filmów, których rzeczywisty autor może nawet o tym nie wiedzieć. Mowa na przykład o zgrywanych na filmowym seansie filmach, wrzucanych później na portal w całości lub we fragmentach. Takie działanie jest zakazane. W polskim prawie rozpowszechnianie materiałów chronionych prawem autorskim zagrożone jest grzywną i karą pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Używanie cudzych filmów w swoich filmach

Mieć się na baczności trzeba także używając przy montażu własnych filmów cudzych materiałów, na przykład zdjęć. Ich również nie można wykorzystywać bez zgody autora.

7 powodów, dla których ZNAKI TOWAROWE są kluczowe dla Twojego biznesu

Zarejestruj znak towarowy z RZECZNIKIEM PATENTOWYM