Jak ochronić swoje zdjęcia przed kopiowaniem?

Prawo autorskie dla fotografów.

Jak ochronić swoje zdjęcia przed kopiowaniem? 

Prawo autorskie zapewnia prawną ochronę każdego przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, zwanego ogólnie utworem. Utworem może więc również być wykonana fotografia, o ile posiada ona indywidualny charakter. Chodzi o to, aby twórca zdjęcia świadomie nadał jej cechy twórcze, np. poprzez świadomy wybór i uporządkowanie składników fotografii, dodanie określonych efektów, nadanie zdjęciu charakteru.

Prawo autorskie do poszczególnego utworu przysługuje co do zasady jego autorowi z pewnymi wyjątkami (w niektórych przypadkach może np. przysługiwać jego pracodawcy). Prawo autorskie przysługuje autorowi już w chwili ustalenia utworu, nie jest konieczna jego rejestracja. W przypadku utworu w postaci fotografii, ustaleniem utworu będzie już samo zrobienie zdjęcia i zapisanie go na karcie pamięci aparatu, czy też jego wydruk.

7 powodów, dla których ZNAKI TOWAROWE są kluczowe dla Twojego biznesu

Zarejestruj znak towarowy z RZECZNIKIEM PATENTOWYM