Szkolenie z własności intelektualnej

Szkolenie z własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa. Ustawy z tego zakresu podlegają częstym nowelizacjom, a kierunek zmian wciąż jest trudny do przewidzenia. Póki co jedno jest pewne: nieznajomość prawa w tym zakresie skutkuje nie tylko ograniczeniem rozwoju organizacji, ale może także narazić na wysokie odszkodowania i długoletnie procesy w związku z naruszeniem praw autorskich, patentów czy znaków towarowych. Szkolenie pozwoli nie tylko na uniknięcie odpowiedzialności, ale także zdradzi ukrytą w przepisach tajemnicę ochrony i rozwijania potencjału eksploatacyjnego dóbr niematerialnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami z zakresu ochrony własności intelektualnej, a to poprzez przedstawienie poszczególnych przedmiotów praw wyłącznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości komercyjnej ich eksploatacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się nie tylko jak chronić swoje aktywa intelektualne, ale także jak zabezpieczać się przed pozwem o naruszenia praw własności intelektualnej, także w Internecie. W ramach szkolenia omówione będą główne problemy prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.

Korzyści dla uczestników szkolenia: Zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej w zakresie prowadzenia e-biznesu czy „istnienia” w Internecie. Poznanie możliwości zastosowania Internetu w działalności gospodarczej bez ryzyka ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie praw innych osób. Bogate materiały szkoleniowe, w tym wzory umów, przykłady orzeczeń, ważniejsze akty prawne.

Podstawy prawa własności intelektualnej

 • Uwagi ogólne o ochronie własności intelektualnej
 • Pojęcie własności intelektualnej
 • Własność intelektualna a własność rzeczy
 • Potrzeba ochrony innowacyjnych rozwiązań
 • Źródła prawa własności intelektualnej
 • Polska regulacja własności intelektualnej
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Ważniejsze regulacje międzynarodowe
 • Przedmioty prawa własności intelektualnej, czyli co można chronić?
 • Utwory Patenty na wynalazki
 • Wzory użytkowe
 • Wzory przemysłowe
 • Znaki towarowe
 • Topografie układów scalonych

Ochrona własności intelektualnej

 • Uzyskiwanie patentów na wynalazki
 • Ochrona na poziomie krajowym (procedura przed UP RP)
 • Ochrona w trybie wspólnotowym (postępowanie przed Europejskim Urzędem Patentowym czy OHIM w Alicante)
 • Międzynarodowe procedury ochrony (zgłoszenia wynalazków w trybie PCT) Prawna ochrona programów komputerowych
 • Ochrona wzorów przemysłowych i znaków towarowych
 • Krajowy system ochrony (procedura przed UP RP)
 • Ochrona na poziomie wspólnotowym (postępowanie przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante)
 • Madrycki system ochrony znaków towarowych

Zarządzanie własnością intelektualną

 • Przykładowy model zarządzania własnością intelektualną
 • Planowanie procesu generowania własności intelektualnej
 • Organizowanie i wdrażanie procesu ochrony własności intelektualnej
 • Kontrolowanie procesu zarządzania własnością intelektualną
 • Optymalizacja kosztów ochrony własności intelektualnej
 • Koszty ochrony w trybie krajowym
 • Koszty ochrony w trybie wspólnotowym
 • Koszty postępowania międzynarodowego
 • Problem wyboru optymalnej (ekonomicznie efektywnej) procedury ochronnej
 • Znaczenie ochrony własności intelektualnej
 • Rynkowa wartość patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych
 • Możliwości komercyjnej eksploatacji własności intelektualnej