Radca Prawny Justyna Aftyka

justyna aftyka radca prawny

Radca Prawny. Rzecznik patentowy.

Absolwentka studiów w Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego, prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski w kooperacji z Uniwersytetem w Cambridge. Członek „Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Własności Przemysłowej”.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2003 r. pracując w kilku warszawskich kancelariach prawnych. W 2010 r. dołączyła do zespołu Kancelarii Prawno-Patentowej Jarzynka i Wspólnicy.

Zajmuje się ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych, zagadnieniami dotyczącymi zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego. Występuje jako pełnomocnik w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi. Doradza także klientom w kwestiach związanych z prawem spółek, prawem cywilnym oraz transakcjami handlowymi.