Questions and answers. Porady prawne.

Youtube: wykorzystywanie cudzych, chronionych prawem materiałów bez uzyskania zgody.

Youtube: wykorzystywanie cudzych, chronionych prawem materiałów bez uzyskania zgody. - 4.7 out of 5 based on 3 votes

Chociaż nadal słowo pisane jest najpopularniejszym nośnikiem treści, to jednak gonią je ruchome obrazy w postaci filmów. Aby cały świat mógł zobaczyć nasze filmowe dzieło, wcale nie trzeba być znanym reżyserem. Wystarczy nakręcić krótszy czy dłuższy film i umieścić go w serwisie umożlwiającym innym jego odtwarzanie, takim jak najbardziej znany portal tego rodzaju, YouTube.

Plagą YouTube’a jest jednak umieszczanie filmów, których rzeczywisty autor może nawet o tym nie wiedzieć. Mowa na przykład o zgrywanych na filmowym seansie filmach, wrzucanych później na portal w całości lub we fragmentach. Takie działanie jest zakazane. W polskim prawie rozpowszechnianie materiałów chronionych prawem autorskim zagrożone jest grzywną i karą pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Mieć się na baczności trzeba także używając przy montażu własnych filmów cudzych materiałów, na przykład zdjęć. Ich również nie można wykorzystywać bez zgody autora.

Czytaj dalej...

Prawo autorskie dla blogerów. Prawo autorskie na blogach.

Prawo autorskie dla blogerów. Prawo autorskie na blogach. - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Kiedyś swoimi przemyśleniami można się było podzielić co najwyżej z pamiętnikiem albo z najbliższymi przyjaciółmi. Teraz, w dobie internetu, nasze wywody na dowolny temat możemy upublicznić całemu światu. Wystarczy w tym celu założyć bloga. Prowadząc taki wirtualny pamiętnik nie można jednak zapominać, że wykorzystywanie na nim treści innych, niż nasze własne, wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Nakłada je system prawa autorskiego, który zapewnia poszanowanie praw twórców konkretnych utworów.

Na blogu (a także na swoim kanale na YouTubie) możemy bez niczyjej zgody wykorzystywać te treści – na przykład zdjęcia czy teksty – które sami stworzyliśmy. Sprawa jednak komplikuje się, jeśli chodzi o cudze publikacje. Generalnie, nie można przywłaszczać sobie autorstwa danego utworu. Jeśli wyjątkowo spodobało nam się cudze zdjęcie i chcemy je umieścić na naszym blogu, koniecznie musimy podać jego źródło lub autora, na przykład zamieszczając pod nim link do oryginału.

Czytaj dalej...

Prawo autorskie w edukacji, szkolnictwie. Dozwolony użytek.

Prawo autorskie w edukacji, szkolnictwie. Dozwolony użytek. - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Prawo autorskie to dziedzina, która pojawia się nie tylko na sali sądowej czy w prawniczych kancelariach, ale też ma znaczenie w życiu codziennym, na przykład w związku z edukacją i oświatą. Muszą brać je pod uwagę obie strony – uczniowie lub studenci i nauczyciele czy wykładowcy akademiccy.

Na szczęście, dozwolony użytek, wyjątek od ograniczeń nakładanych przez prawa autorskie, daje szerokie możliwości legalnego wykorzystania utworów w celach związanych z edukacją. Przykładowo, nauczyciel może wykorzystać na zajęciach zdjęcia czy teksty niebędące jego autorstwa, jeżeli maja one służyć przybliżeniu uczniom danej tematyki. Nie może jednak skompilować ich w jedną całość i sprzedawać na rynku jako własnego opracowania.

Prawo autorskie w szkolnictwie najważniejsze jest jednak w przypadku przygotowywania przez uczniów i studentów prac zaliczeniowych – to oni muszą być ich autorami. Zaliczenie musi być praca własną, a nie plagiatem.

Czytaj dalej...

Jak ochronić swoje zdjęcia przed kopiowaniem? Prawo autorskie dla fotografów.

Jak ochronić swoje zdjęcia przed kopiowaniem? Prawo autorskie dla fotografów. - 5.0 out of 5 based on 14 votes

Prawo autorskie zapewnia prawną ochronę każdego przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, zwanego ogólnie utworem. Utworem może więc również być wykonana fotografia, o ile posiada ona indywidualny charakter. Chodzi o to, aby twórca zdjęcia świadomie nadał jej cechy twórcze, np. poprzez świadomy wybór i uporządkowanie składników fotografii, dodanie określonych efektów, nadanie zdjęciu charakteru. Prawo autorskie do poszczególnego utworu przysługuje co do zasady jego autorowi z pewnymi wyjątkami (w niektórych przypadkach może np. przysługiwać jego pracodawcy).  Prawo autorskie przysługuje autorowi już w chwili ustalenia utworu, nie jest konieczna jego rejestracja. W przypadku utworu w postaci fotografii, ustaleniem utworu będzie już samo zrobienie zdjęcia i zapisanie go na karcie pamięci aparatu, czy też jego wydruk.

Czytaj dalej...

Jak zabezpieczyć autorstwo utworu, dzieła muzycznego?

Jak zabezpieczyć autorstwo utworu, dzieła muzycznego? - 5.0 out of 5 based on 11 votes

Prawo autorskie zapewnia prawną ochronę każdego przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, zwanego ogólnie utworem. Utworem może więc również być dzieło muzyczne, tj. piosenka, melodia, dżingiel, dźwięk itp. Prawo autorskie do poszczególnego utworu przysługuje co do zasady jego autorowi z pewnymi wyjątkami (w niektórych przypadkach może np. przysługiwać jego pracodawcy).  Prawo autorskie przysługuje autorowi już od chwili ustalenia utworu, nie jest konieczna jego rejestracja. Ustalenie utworu wymaga, aby był on przedstawiony w jakiejś formie. W przypadku utworu muzycznego, np. poprzez jego zapis nutowy. Uzyskanie ochrony na swój utwór muzyczny nie jest problematyczne - należy spełnić jedynie wymagania z ustawy. Dużo trudniej jest jednak w razie ewentualnego sporu wykazać istnienie praw autorskich do danego utworu.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS