fbpx

Naruszenia wzorów przemysłowych

Oferta Kancelarii

W imieniu klientów sporządzamy listy ostrzegawcze do ewentualnych naruszycieli wzorów przemysłowych oraz uczestniczymy w negocjacjach zmierzających do zawarcia porozumienia między stronami. Przygotowujemy umowy dotyczące wzorów przemysłowych, w tym umowy licencji oraz przeniesienia praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Jaka jest różnica pomiędzy wzorem przemysłowym, a wzorem użytkowym?

Chroń WZÓR PRZEMYSŁOWY z RZECZNIKIEM PATENTOWYM