Przesłanka nowości przesłanką materialnoprawną

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 listopada 2008 roku (VI SA/WA 1767/08) oddalił skargę R. Sp. z o.o. na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

W uzasadnieniu wskazano, że oddalony sprzeciw opierał się w znacznej mierze na kwestiach braku cech nowości oraz indywidualnego charakteru spornego wzoru. Organ analizując sprawę wskazał, że sporny wzór jest nowy, bowiem ujawnienie wzoru spółce R., jak i przez spółkę R. następowało za zgodą uprawnionej w ramach współpracy stron. Ponadto, przed dniem 6 grudnia 2003 roku nie nastąpiło publiczne ujawnienie, gdyż przedstawione dowody nie były opatrzone datami (ulotki, katalogi i etykiety), z kolei faktury datowane były na 2004 rok, więc także nie mogą potwierdzać wcześniejszego ujawnienia wzoru. Odnosząc się zaś do braku indywidualnego charakteru - organ wskazał, że owa kwestia nie została w ogóle udowodniona. Sąd w pełni podzielił stanowisko Urzędu Patentowego RP wskazując, że postępowanie sporne toczy się bowiem zgodnie z zasadą kontradyktoryjności i obowiązuje zasada, iż strona, która ze swoich twierdzeń wywodzi skutki prawne, obarczona jest ciężarem ich udowodnienia. Ponadto, sąd stwierdził, że ujawnienie musiałoby polegać na udostępnieniu o charakterze publicznym, a co w obliczu przedstawionych dowodów nie nastąpiło, na co zwracał już uwagę organ. Sąd potwierdził także, że korespondencja handlowa jest z natury rzeczy w tym sensie poufna, w związku z czym nie ma mowy o publicznym udostępnieniu spornego wzoru.

Czytaj dalej...

Wygaszenie znaku towarowego

W dniu 13 stycznia 2015 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa w sprawie skargi złożonej przez jedną z wiodących sieci sprzedaży artykułów RTV-AGD na decyzję Urzędu Patentowego o wygaszeniu na wniosek naszego Klienta należącego do niej znaku towarowego. Dzięki właściwej i  skutecznej argumentacji naszego rzecznika patentowego korzystna dla naszego Klienta decyzja została obroniona i Sąd oddalił skargę jego konkurenta.

Czytaj dalej...

Skarga na decyzję Urzędu Patentowego

W dniu 2 grudnia 2015 roku odbyła się rozprawa w sprawie skargi naszego Klienta na decyzję Urzędu Patentowego o odmowie wygaszenia znaku towarowego jednego z renomowanych producentów odzieży i galanterii skórzanej. Skarga przygotowana przez naszego rzecznika okazała się skuteczna i w dniu 16 grudnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę  i uchylił niekorzystną dla naszego Klienta decyzję Urzędu Patentowego.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS