Zmiany we wspólnotowych znakach towarowych

23 marca 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Przede wszystkim ‘wspólnotowy znak towarowy’ zostanie zastąpiony ‘unijnym znakiem towarowym’. Ponadto inne będą opłaty pobierane przez Urząd, z reguły niższe od tych obecnych. Zmieni się także nazwa unijnej agencji ds. własności intelektualnej. Do tej pory Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) od marca tego roku będzie nosił nazwę Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS