Decyzją z dnia 1 sierpnia 2014 r. Urząd Patentowy RP oddalił sprzeciw złożony przez japońskiego producenta sprzętu audio/video wobec rejestracji znaku towarowego jednego z naszych klientów, którego nazwa rzekomo była podobna do nazwy firmy z owego producenta. Sprawę prowadził nasz rzecznik patentowy.

środa, 28 październik 2015 01:25

Prawa do znaków towarowych

Dnia 30 kwietnia 2015 r. zespół prawników pod kierunkiem rzecznika patentowego uzyskał dla naszego klienta korzystny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, utrzymujący w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, oddalający pozew firmy oferującej znany napój energetyczny. Sprawa dotyczyła rzekomego naruszenia praw do znaków towarowych tejże firmy.

środa, 28 październik 2015 01:19

Kolejny sukces naszego Rzecznika Patentowego

Miło nam poinformować, że kancelaria przyczyniła się do kolejnego sukcesu naszych klientów. Tym razem na w sprawie firmy komputerowej przeciwko naszemu klientowi, uzyskał on korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Sprawa dotyczyła rzekomych czynów nieuczciwej konkurencji. Naszego klienta reprezentował rzecznik patentowy.

wtorek, 20 październik 2015 16:04

Korzystna decyzja Urzędu Patentowego

W dniu 26 czerwca 2013 r. Urząd Patentowy RP wydał korzystną dla naszego klienta decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, należący do słynnej firmy odzieżowej. Pełnomocnikiem w sprawie był nasz rzecznik patentowy.

Kolejne korzystne orzeczenie w sprawie przeciwko firmie odzieżowej. W dniu 7 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę firmy odzieżowej na decyzję Urzędu Patentowego RP, stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy tej firmy.

wtorek, 20 październik 2015 15:02

Korzystna decyzja OHIM

Dnia 19 maja 2014 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego oddalił sprzeciw firmy kosmetycznej wobec zgłoszonego przez naszego klienta znaku towarowego, w związku z rzekomym podobieństwem do znaku zarejestrowanego przez tę firmę kosmetyczną.

wtorek, 20 październik 2015 14:43

Podrabiany znak towarowy na Wybrzeżu

W dniu 25 czerwca 2015 r. rzecznik patentowy oraz radca prawny naszej kancelarii wspólnie z funkcjonariuszami Izby Celnej w Gdyni dokonali na wybrzeżu serii zajęć automatów z biżuterią. Automaty te były opatrzone podrobionym znakiem towarowym, należącym do naszego klienta.